Chính sách bảo hành

1. Hình thức bảo hành sản phẩm của Babyxuanquangquynhon.com

Các sản phẩm cung cấp tại Babyxuanquangquynhon.com được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức. Việc bảo hành tại chỗ hay tại trung tâm bảo hành nhà phân phối phụ thuộc vào chính sách bảo hành cụ thể của từng mặt hàng.

Chia sẻ với mọi người ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0